ZAD 1
Do sklepu dostarczono jabłka dwóch gatunków po 3zł/kg i po 2,50zł/kg.razem dostarczono 44kg na łączną sumę 120zł.Jle było jabłek każdego gatunku.

ZAD 2
W basenie o pojemności 1500m³ znajduje się początkowo 300m³ wody.W ciągu jednej minuty do basenu wpływa 6m³ wody.Napełniamy basen w całości.Znajdz wzór funkcji g określającej obiętość wody w basenie w zależności od czasu napełnienia wyrażonego w minutach.Podaj dziedzine i zbiór wartości funkcji g.

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-09-09T08:55:26+02:00
ZAD 1
Do sklepu dostarczono jabłka dwóch gatunków po 3zł/kg i po 2,50zł/kg.razem dostarczono 44kg na łączną sumę 120zł.Jle było jabłek każdego gatunku.
x-1gatunek (kg)
y-2 gatunek (kg)
razem-44kg-120zł

x+y=44
3x+2,5y=120

x=44-y

3(44-y)+2,5y=120
132-3y+2,5y=120
132-120=3y-2,5y
0,5y=12 /*2
y=24

x=44-24
x=20

x=20
y=24

Odp.Jabłek 1 gatunku jest 20,a 2 24.