Pociąg towarowy jechał przez most długości l=800m ze stałą prędkością v=18km/h. OD chwili wjechania lokomotywy na most do chwili zjechania z mostu ostatniego wagonu upłynął czas (delta)t= 6min 40s. Oblicz długość pociągu.


Obliczenia....

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-14T15:25:31+01:00
S - długość pociągu razem z mostem
V - predkosc
t - czas
s = V * t
s = 800 + x
1h=3600s
V=18km/h=18*1000/3600=5m/s
(delta)t=6min 40s=6*60+40=400s
s=V*t
800+x=5*400
x=2000-800
x=1200m

Odp:Długość pociągu to 1200 metrów