Zad.1 Oblicz pole i obwód koła o promieniu :
a) 3cm
b) 6cm
c) dwie trzecie ;)

zad.2
Oblicz pole koła o średnicy :
a) 6cm
b) 2,5cm
c) 1cm

zad.3 Ile obręczy o promieniu 4cm możesz wykonać z drutu o długości 1m.

zad.4 O ile cm należy zmniejszyć średnicę koła o promieniu 8 cm , aby obwód koła z zmniejszył się czterokronie ??

zad.5 O ile cm zwiększy się obwód koła o średnicy 2 cm , gdy promień zwiększy 6 razy ??

PROSZE POMÓŻCIE !!! czas do godziny 18.00 dzisiaj !! ;//

Prosze !!!

1

Odpowiedzi

2009-12-14T15:37:48+01:00
Zad.1 Oblicz pole i obwód koła o promieniu :
a) r=3cm
P=πr²
P=π3²
P=9πcm

obw.=2πr
obw=2π3cm
obw.=6πcm²
b) 6cm
P=πr²
p=π6cm²
p=36πcm²
c) dwie trzecie ;)

p=πr²
p=π(2/3 cm)²
p=4/9cm²

obw=2πr
obw=2π*2/3cm
obw=4/3πcm

zad.2
Oblicz pole koła o średnicy :
a) 6cm
d=6cm
d=2r
6cm=2r |:2
r=3cm

p=πr²
p=π3cm²
p=9πcm²

b) 2,5cm
d=2,5cm
d=2r
2,5cm=2r |:2
r=1,25cm

p=πr²
p=π1,25cm²
p=1,5625πcm²

c) 1cm
d=2r
1cm=2r |:2
r=0,5cm

p=πr²
p=π0,5cm²
p=0,25πcm²


zad.3 Ile obręczy o promieniu 4cm możesz wykonać z drutu o długości 1m.

r=4cm
obw=2πr
obw=2π4cm
obw=8πcm
obw=8cm *3,14
obw=25,12cm

1m=100cm
100cm : 25,12 = 3,9

Można wykonać 3 obręcze

zad.4 O ile cm należy zmniejszyć średnicę koła o promieniu 8 cm , aby obwód koła z zmniejszył się czterokronie ??

d=16cm
r=8cm
obw=2πr
obw=16πcm

16πcm :4 = 4πcm

16cm:4=4cm

należy ją zmniejszyć o 12cm


zad.5 O ile cm zwiększy się obwód koła o średnicy 2 cm , gdy promień zwiększy 6 razy ??

d=2cm
r=1cm
obw=2πr
obw=2π1cm
obw=2πcm

r=1cm
1cm*6=6cm
r=6cm
obw=2πr
obw=2π6cm
obw=12πcm

12πcm : 2πcm = 6Nie jestem pewna co do 2 ostatnich, ale reszta jest dobrze.
4 4 4