Odpowiedzi

2009-12-14T17:20:24+01:00
Najmniejszy kąt leży naprzeciwko najkrótszego boku, używam twierdzenia cosinusów
3²=6²+5²-2*5*6cosα
cosα=52/60
cosα=13/15
z wzoru jedynkowego
sin₂α=1-cos₂α
sinα=√56/225
sinα~0,5
twierdzenie sinusów
P=½*5*6*½
P=7.5
wzór na pole z promieniem kołą wpisango w ten trojkąt
P=pr
r=P/p
r=7.5/7=1.07cm
wzór na pole z promieniem koła opisanego na trójkącie
P=abc/4R
R=abc/4P
R=90/30=3cm
2009-12-14T19:58:43+01:00