1.Jeżeli każdą cechę warunkują dwa allele , z których jeden pochodzi od ojca ,a drugi od matki ,to jakie gamety wytworzy organizm o genotypie Bb.
Gamety:.................
2.Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania:
Organizm heterozygotyczny wytwarza:
-jeden rodzaj gamet zawierających geny dominujące.
-dwa rodzaje gamet zawierających po jednym allelu.
-jeden rodzaj ga,et zawierających geny recesywne.
-gamety heterozygotyczne
3.U człowieka oczy warunkuje allel dominujący A ,a niebieskie oczy recesywna forma tego genu a. Wykonaj krzyżówkę genetyczną i uzupełnij tabelę dotyczącą dzieci heterozygotycznych rodziców.

Ilość fenotypów Rodzaj fenotypów
................... ........................
Ilość fenotypów Rodzaj fenotypów (to jest jako tabelka)
.................. ....................

1

Odpowiedzi

2009-12-14T15:42:10+01:00
1.BB, BB, Bb, Bb
2.Organizm heterozygotyczny wytwarza:dwa rodzaje gamet zawierających po jednym allelu.
3. kob. męż.
P. Aa Aa
G. A a A a
F1: AA,AA,aa,aa

A-niebeskie
b-brązowe
3 2 3