Które z ponizszych zdan jest prawdziwe?
a) Czworokąt którego przkątne są prostopadłe, jest rabem.
b) suma miar kątów leżacych przy tym samym boku równolegloboku jest równa 180*
c)czworokąt w którym suma miar wszystkich kątów jest równa 360* jest trapezem
d) kwadrat jest rombem i prostokatem

2

Odpowiedzi

2009-12-14T15:26:30+01:00
2009-12-14T15:27:52+01:00