Odpowiedzi

2009-12-16T18:38:15+01:00
Obserwacje : nastąpiła gwałtowna reakcja z wydzielaniem pęcherzyków gazu. Podczas reakcji wydziela się ciepło .

Wniosek : w reakcji magnezu z kwasem chlorowodorowym powstaje wodór .

Substraty : chlorowodór + magnez

Produkty : chlorek magnezu + wodór

MAM NADZIEJE ŻE DOBRZE
10 4 10