Zadanie1)Wyjaśnij dlaczego dno Oceanu Atlantyckiego rozszerza się.
Zadanie2)Wymień dwie przyczyny powstania Fali Cunami.
Zadanie3)Wymień dwa nastepstwa Fali Cunami.
Zadanie4)Podaj przykłady działań podejmowanych przez człowieka w celu zminimalizowania skutków trzęsień ziemi..

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-14T17:16:47+01:00
1.Dwie płyty odsuwają się od siebie (w tym przypadku płyta południowo-amerykańska się oddala od płyty afrykańskiej) a rozpuszczona skała z płaszcza Ziemi podnosi się do powierzchni pomiędzy płytami i twardnieje, tworząc nową skorupę, zwykle w formie grzbietu oceanicznego. Nowo utworzona skorupa osadza się po obu stronach grzbietu, powodując rozszerzanie się dna oceanicznego.
2.(Tsunami* ;p)
Zasadniczo tsunami powstaje po wstrząsach sejsmicznych o sile większej niż 6.5 stopnia i o głębokości ogniskowej płytszej niż 50km. Jednakże nie wszystkie podwodne trzęsienia ziemi są tsunamigenne, wszystko zależy od natury i stopnia przemieszczenie słupa wody.
3. niestety nie wiem.. ale poszukam jeszcze ;)
4.Ewakuacja ludzi z miejsc zagrożonych,budowanie budynków odpornych na trzęsienia ziemi,ćwiczenia z mieszkańcami,rozładowywanie napięcia skał.