HISTORIA czasy nowożytne wyd. demart dla kl. II gimn
Uzupełnij tekst
Największe znaczenie dla reformy Kościoła miał sobór powszechny obradujący w miejscowości..........w latach.......... . Wyznania reformowalne nazwano......... . powołane toż specjalny trybunał do walki z nimi zwany............... . Dokonano głębokiej reformy Kościoła, kładąc duży nacisk na........ obowiązków duszpasterskich przez duchownych i ich.......... .

Uzupełnij zdania:
W skład senatu wchodzili........................... .
W skład izby poselskiej wchodzili................... .
Uprawnienia sejmu były następujące: ...................... .

Zakreśl zgodną z prawdą historyczną dalszą część zdania: Będąc poddanym Jego Królewskiej Mości króla Francji Henryka IV, mógłbyś:
a) mościć się za krzywdy doznane w czasie wojen religijnych.
b) wyznawać inną religię niż katolicka.
c) sprzeciwiać się woli królewskiej bez konsekwencji.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-14T15:48:43+01:00
HISTORIA czasy nowożytne wyd. demart dla kl. II gimn
Uzupełnij tekst
Największe znaczenie dla reformy Kościoła miał sobór powszechny obradujący w miejscowości Trydent w latach 1545-63 . Wyznania reformowalne nazwano protestantyzmem . powołane toż specjalny trybunał do walki z nimi zwany inkwizycją . Dokonano głębokiej reformy Kościoła, kładąc duży nacisk na wypełnianie obowiązków duszpasterskich przez duchownych i ich zwierzchników .

Uzupełnij zdania:
W skład senatu wchodzili.abp, bpi, wojewodowie, kasztelanowie, kanclerz, podskarbi, marszałek... .
W skład izby poselskiej wchodzili posłowie ziemscy wybierani na sejmikach.. .
Uprawnienia sejmu były następujące: stanowienie prawa, nakladanie podatkowm, zwolywanie pospolitego ruszenia .

Zakreśl zgodną z prawdą historyczną dalszą część zdania: Będąc poddanym Jego Królewskiej Mości króla Francji Henryka IV, mógłbyś:
b) wyznawać inną religię niż katolicka.