1.Które z poniższych stwierdzeń dotyczących prędkości światła,w próżni
jest prawdziwe?
a)zależy od długości fali
b)jest rózna w różnych inercjalnych układach odniesienia
c)zależy tylko od prędkości źródła światła
d)jest jednakowa dla fali o różnych częstotliwościach

2.Z czego wynika czerwony kolor wschodzącego i zachodzącego Słońca?
a)obniżenia temperatury powietrza
b)rozproszenia krótkofalowej części widma w grubszej warstwie atmosfery
c)odbicia krótkofalowej części widma w zewnętrznej warstwie atmosfery
d)pochłonięcia długofalowej części widma w powietrzu o podwyższonej
wilgotności

3.Która wielkość zmienia się zawsze przy przejściu światła przez granicę
dwóch ośrodków, w których prędkości rozchodzenia się światła są różne?
a)częstotliwość
b)barwa
c)kierunekrozchodzenia się
d)długość fali

4.Przy przejściu przez granicę dwóch ośrodków zachodzi załamanie
światła. Jak zmieni się kąt załamania światła gdy wzroście kąta padania?
a)także rośnie
b)także rośnie wprost proporcjonalnie do kąta padania
c)także rośnie, ale tylko wtedy, gdy światło przechodzi do ośrodka o
mniejszym współczynniku załamania
d)maleje i jest odwrotnie proporcjonalny do kąta padania

5.Siedzący nad wodą chłopiec ogląda pod kątem 40o do powierzchni Ziemi
rybę. Co stwierdza?
a)ryba wydaje się płynąć głębiej
b)ryba wydaje się płynąć płyciej
c)ryba znajduje się na takiej głębokości na jakiej ją widzimy
d)ryba nie jest widoczna z powodu całkowitego wewnętrznego odbicia

6.Pani Ala stoi smutna przed lustrem, ponieważ nie widzi całej swojej
postaci. Jaka musi być minimalna wysokość lustra aby Pani Ala była
zadowolona?
a)dwa razy większa od wysokości obserwatora
b)równa wysokości obserwatora
c)równa połowie wysokości obserwatora
d)równa jednej trzeciej wysokości obserwatora

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-15T08:27:14+01:00
1.Które z poniższych stwierdzeń dotyczących prędkości światła,w próżni
jest prawdziwe?
d)jest jednakowa dla fali o różnych częstotliwościach

2.Z czego wynika czerwony kolor wschodzącego i zachodzącego Słońca?
b)rozproszenia krótkofalowej części widma w grubszej warstwie atmosfery


3.Która wielkość zmienia się zawsze przy przejściu światła przez granicę
dwóch ośrodków, w których prędkości rozchodzenia się światła są różne?
d)długość fali

4.Przy przejściu przez granicę dwóch ośrodków zachodzi załamanie
światła. Jak zmieni się kąt załamania światła gdy wzroście kąta padania?
a)także rośnie

5.Siedzący nad wodą chłopiec ogląda pod kątem 40o do powierzchni Ziemi
rybę. Co stwierdza?
b)ryba wydaje się płynąć płyciej

6.Pani Ala stoi smutna przed lustrem, ponieważ nie widzi całej swojej
postaci. Jaka musi być minimalna wysokość lustra aby Pani Ala była
zadowolona?
c)równa połowie wysokości obserwatora2009-12-15T08:37:03+01:00
1.d)jest jednakowa dla fali o różnych częstotliwościach

2.b)rozproszenia krótkofalowej części widma w grubszej warstwie atmosfery

3.d)długość fali

4.a)także rośnie

5.b)ryba wydaje się płynąć płyciej

6.c)równa połowie wysokości obserwatora


To są na 100% właściwe odpowiedzi
Poprzednim razem odpowiedzi były identyczne i nie wiem dlaczego zostały uznane za błędne
pzdr
  • Użytkownik Zadane
2009-12-15T08:44:25+01:00