1. Wypisz wszystkie liczby czterocyfrowe, w których pierwsza i ostatnia cyfra są jednakowe, a suma wszystkich cyfr jest równa 5.

2. Suma trzech kolejnych liczb naturalnych jest równa 823626. Co to za liczby ?

3. Turysta wyruszył na pieszą wędrówkę o godzinie 12:35. Szedł z prędkością 4 km/h i dotarł do schroniska o godzinie 15:35. Jaką odległość przebył w tym czasie? Do miejsca, z którego wyruszył, wracał przez 2h. Z jaką średnia prędkością szedł w drodze powrotnej ?

4. Zapisz ułamek właściwy większy od 1/3 ( ułamek ), używając wszystkich dziesieciu cyfr.

5. Na koncie pana Kowalskiego było 16000 zł. Z tego konta mogli korzystać także żona pana Kowalskiego i jego dwaj synowie: Artur i Zbyszek. Pan Kowalski, następnie jego żona, po niej Artur i wreszcie Zbyszek wypłacili za każdym razem 3/4 (ułamek) kwoty, która była dostępna na koncie. Ile pieniędzy pozostało na koncie po wypłacie Zbyszka ?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-14T15:43:42+01:00
1. 1211, 2012, 5005, 1211, 21002
drugiego nie kamam
3. nie chce myśleć
4. 2/3
5. 4/4 - 3/4 = 1/4 a te ukośne kreski{ / } to kreski ułamkowe
10 3 10