Ile metrów kwadratowych trzeba kupić na wyłożenie podłogi w prostokątnym holu, w ktorym jest troje drzwi o szerokości 0,8 m każde, długość holu jest 3 razy większa od szerokości , a łączna długość listwy podłogowej jest równa 21,6 m ?

1

Odpowiedzi

2009-12-14T16:17:34+01:00
X- szerokość holu
3x- długość holu
3×0,8m - 3 pary drzwi
21,6 m - długość listwy podłogowej

Obl. szerokość i długość holu

x+x+3x+3x - 3 × O,8m= 21,6 m
8x = 21,6 m - 2,4 m
8x= 19,2 m / :8
x= 2,4 m
3 × 2,4= 7,2m

Obl. pole prostokątnej podłogi
2,4 m × 7,2 m=17, 28 m² - tyle trzeba kupić