Zad.14
a.)Powierzchnia skrzydeł muchy wynosi ok.
0,13cm2.Ile to milimetrów kwadratowych?

b.) Największy skonstruowany na świecie latawiec miał powierzchnię 0,553 ara.Ile to metrów kwadratowych ?

c.) Skrzydła samolotu Boeing 747 B mają powierzchnię 511m2.Ile to arów?

d.)Państwo Watykan ma powierzchnię 4ha. Ile to kilometrów kwadratowych ?

e.) Jezioro Śniardwy ma powierzchnię 113,83km2.Ile to hektarów?

f.)Pałac Cesarski w Pekinie zbudowano na planie prostokąta o wymiarach 960m x 750n. Wyraź w hektarach powierzchnię zajmowaną przez ten pałac.

Zad.15

Jeden Cal ma 2,54cm , a jedna stopa to 2 cali.Ile centymetrów kwadratowych ma cal kwadratowy,a ile stopa kwadratowa?

z obliczeniami , najlepiej.

2

Odpowiedzi

2009-12-14T16:27:10+01:00
Zad.14
a) 0,13 cm²=0,13×100 mm²=13 mm²

b)0,553 a=0,553×100 m²=55,3 m²

c)511 m²=511÷100 a=5,11 a

d)4 ha=4×0,01 km²=0,04 km²

e)113,83 km²=113,83÷0,01 ha=11383 ha

f)960 m×750 m=720000 m²
720000 m²=720000÷10000 ha=72 ha

zad.15
2,54 in×2,54 in=25,4 mm×25,4 mm=645,16 mm²

a)645,16 mm²=6,4516cm²

1 stopa=2 cale
(2×2,54 in)×(2×2,54 in)=5,08 in×5,08 in=50,8 mm×50,8 mm²
=2580,64 mm2

b)2580,64 mm2=1 stopa=25,8064 cm²
28 4 28
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-14T16:27:10+01:00
Zad.14
a) 0,13cm² = 13 mm²
b) 0,553 ar = 55,3 m²
c) 511m² = 5,11 ar
d) 4ha = 0,04 km²
e) 113,83km² = 11383 ha
f) 960m x 750m = 720000m² = 72 ha

Zad.15
1 cal = 2,54 cm
1 stopa = 12 cali

1cal² = 2,54*2,54cm²=6,4516cm²
1 stopa = 12*2,54 cm = 30,48cm
1 stopa² = 30,48*30,48cm²=929,0304cm²

23 4 23