Ile energii należy dostarczyć, aby ogrzać kawałek ołowiu o objętości 20cm3 stopić,
jeżeli jego temp.początkowa wynosiła 12 stopni Celsjusza.

temp.topnienia ołowiu 327stopni
ciepło topnienia ołowiu 25000kg na J
temp.wrzenia 1750 stopni
temp. parowania ołowiu 871000J na kg

Proszę zróbcie pilne.!!!
Z obliczeniami.

1

Odpowiedzi

2009-12-15T14:24:03+01:00
20cm³=0,00002m³
M=ρ*V
M=11340kg/m³*0,00002
M=0,2268kg
E₁=Cw*m*Δt
E₁=125 J/kg*C*0,2268kg*327C-12C
E₁=8930,25J
E₂=Ct*m
E²=25000J/kg*0,2268kg
E₂=5`670J
Ek=E₁+E₂
Ek=14`600,25J