Na końcu sznurka o długości 1m zawieszono kamyk o masie 0,1 kg. Sznurek wytrzymuje siłę rozciągającą o wartości 100 N. Kamień wprawiono w ruch po okręgu. Oblicz najkrótszy możliwy okres obiegu tego ruchu.

Muszą być obliczenia !!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-17T09:20:45+01:00
Dane:
l = 1m = r
m = 01kg
F = 100N = 100kgm/s²
Szukane:
T=?

F = m*a
a = F/m
a = 100kgm/s² / 0,1kg (kg się skracają)
a = 1000m/s²

a = v²/r
ar = v²
v² = 1000m/s² * 1m = 1000m²/s²
v = √1000m²/s² = 31,62m/s

v = 2*pi*r /T
T = 2*pi*r /v
T = 2*3,14*1m /31,62m/s = 6,28m / 31,62m/s
metry się skróciły
T = 0,1986s ~ 0,2s
Najkrótszy okres obiegu tego ruchu wyn. 0,1986 sekund czyli około 0,2 sekudy