Odpowiedzi

2009-12-14T16:12:00+01:00

1) metanol w metanal

CH₃OH+ CuO-> HCOH+ H₂O+ Cu

2) metanal w kwas mrówkowy

HCOH+ Ag₂O-> HCOOH+ 2Ag (próba Tollensa)

3) kwas mrówkowy w mrówczan etylu

HCOOH+ CH₃CH₂CH₂OH-> HCOOCH₂CH₂CH₃+ H₂O

4) kwas mrówkowy w mrówczan sodu

HCOOH+ NaOH-> HCOONa+ H₂O