Proszę o szybką podpowiedź mam to zadane na jutro :)
A) Liczby 6 oraz -6 to liczby...
B) Iloczyn liczb o jednakowych znakach jest liczbą...
C) Suma liczb przeciwnych jest równa...
D) Liczba przeciwna do {-[-(-4)]}...
E) Dzielenie to działanie...do mnożenia
F) Wynik dzielenia to...
G) Suma dwóch liczb ujemnych jest liczbą...
H) Liczby naturalne,całkowite,ułamki dodatnie i ujemne, to zbiór liczb...
I) Wynik odejmowania to...
J) Liczbę w postaci np.2³ nazywamy...

Proszę o szybką odpowiedź :) PLISSSSS

3

Odpowiedzi

2009-12-14T16:14:18+01:00
A) To liczby przeciwne
B)Dodatnią
C)Suma liczb przeciwnych jest równa 0
D)
E)Przeciwne
F)Iloraz
G)Ujemną
H)
I)Różnica
J)
1 5 1
2009-12-14T16:17:00+01:00
1. przeciwne
2. dodatnią
c) 0
d)-4
e) odwrotne
f) iloraz
g) dodatnią
h) wymiernych
i) różnica
j) ptęgi
1 4 1
2009-12-14T16:44:35+01:00
A) przeciwne
b) dodatnią
c) zero
d) 4
e) odwrotne
f) iloraz
g) wymiernych lub rzeczywistych (wymierne należą do rzeczywistych)
h) różnica
i) potęgą