1. Słoń o masie 2t stoi na platformie kolejowej. Słoń rusza z przyśpieszeniem 1m/s^2 względem ziemi(w kierunku równoległym do toru) Oblicz z jakim przyspieszeniem potoczy się w przeciwną stronę platforma.

2.Samochód o masie 1 t pokonuje zakręt drogi o promieniu 72 m. z jaką maksymalną prędkością może go przejechać, jeżeli siłą tarcia opon o jezdnią jest równa 2000N

3.Jaki może być minimalny promień zakrętu, aby przyspieszenie dośrodkowe samochodu jadącego z prędkością 72km/h nie przekroczyło wartości 10m/s^2

4.Saneczkarz o masie 60 kg porusza się ze stoku bez tarcia z przyśpieszeniem 6m/s^2.oblicz sinus kąta nachylenia stoku.

1

Odpowiedzi

2009-12-17T09:07:44+01:00
Zadanie 1
II zasada dynamiki mówi, że przyspieszenie jest wprost proporcjonalne do siły wypadkowej i odwrotnie proporcjonalne do masy. Prościej: a = F/m

Słoń pod działaniem takiej samej siły osiągnął przyspieszenie 1 m/s2 co platforma, jednak platforma miała inną masę, a co za tym idzie osiągnie inną wartość przyspieszenia.

m1 = 2000 kg
m2 = 2500 kg
a1 = 1 m/s2
a2 = ?

1 = F/m1 | *m
F = m1

a2 = F/ m2
a2 = m1 / m2
a2 = 2000/2500
a2 = 0,8 m/s2
4 3 4