Zad 1
wyjaśnij przyczynę ruchu płyt litosfery
zad 2
Na podstawie dostępnych żródeł informacji uzupełnij tabelę,wpisując dane dostyczące zaznaczonuch przez ciebie wulkanów.
tabelka i jest w niej wulkan kraj,na którego obszarze znajduje się wulkan rok ostatniej erupcji
zad 3
Na podstawie dostępnych żródeł informacji wyjaśnij w jaki sposób szata roślinna wpływa na rodzaj i przebieg wietrzenia

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-15T19:36:34+01:00
Zad.1
Ruch płyt litosfery jest zwiazane z działalnością prądów konwekcyjnych.
zad.3
Np. Korzenie dzrew rozsadzają skały na ktorych rosną co jest wietrzeniem.