Odpowiedzi

2009-12-17T09:49:06+01:00
Potrzebny wzor na prace w polu elektrostatycznym
W=Uq
gdzie
U -roznica potencjalow /napicie/ [V]
q- przesuwanu ladunek w [C] [c - Coloumb]

PS.
Stad wzor na prace pradu
i=q/t→q=it
W=Uq=Uit / dla uporzadkowania informacji?

DANE:
q=200 µC=200*10⁻⁶C=2*10⁻⁴C
W=1[J]
OBL U
W=Uq
U=W/q=1/2*10⁻⁴=0,5*10⁴V=5000V

ODP

U=5000V
20 4 20
2009-12-17T11:45:50+01:00
W=q*U
U=W/q=1J/(200*10^-6)C=5000V
15 4 15