............... jest w przybliżeniu równa połowie ............ krzywizny zwierciadła. W zwierciadle kulistym wklęsłym mamay ognisko............. natomiast w zwierciadle ........ ognisko pozorne. Wiazka promieni równoległych padających na zwiecrciadło kuliste wypukłe staje sie po odbiciu wiązką promieni .............

1

Odpowiedzi

2009-12-17T09:47:57+01:00
Ogniskowa zwierciadła wklęsłego jest w przybliżeniu równa połowie promienia krzywizny zwierciadła. W zwierciadle kulistym wklęsłym mamy ognisko proste natomiast w zwierciadle kulistym wypukłym ognisko pozorne. Wiazka promieni równoległych padających na zwiecrciadło kuliste wypukłe staje sie po odbiciu wiązką promieni roznieżnych