Z okazji imienin Michał postanowił poczęstować swoją klasę cukierkami. Kupił 1/2kg mlecznych cukierków, 25dag cukierków czekoladowych i 400 g cukierków owocowych. Ile ważyć będzie porcja cukierków dla każdego ucznia, jezli przyjmiemy, że cukierki zostały podzielone równo miedzy 23 uczniów?

3

Odpowiedzi

2009-12-14T16:16:26+01:00
500g + 400 + 250 = 1150
1150:23= 50

Porcja cukierków dla jednego ucznia waży 50 g
2009-12-14T16:17:13+01:00
1/2kg+25dag+400g=0,5kg+0,25kg+0,4kg=1,15kg
1,15kg=115dag
115dag:23= 5dag
Odp: Każda porcja będzie ważyć 5 dag.
2009-12-14T16:18:13+01:00
0,5 kg+o,25kg+0,4kg=1,05kg
1,05 //23=0,45kg

Odp.Porcja będzie ważyć 0,45 kg.