Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-14T16:19:08+01:00
Arktyczno morskie
arktyczno kontynentalne
polarno kontynentalne
zwrotnikowo kontynentalne
zwrotnikowo morskie
polarno morskie
17 3 17
2009-12-14T16:23:57+01:00
Przebieg pogody związany jest ściśle z ruchem mas powietrza, które wyodrębniają się w troposferze w procesie ogólnej cyrkulacji atmosfery. Masa powietrza charakteryzuje się tym, że zajmuje ogromny obszar, nieraz rzędu wielu milionów km2, wewnątrz którego występuje mniej więcej jednakowa, pionowa zmienność temperatury, wilgotności, stopnia zanieczyszczenia itp. W masie powietrza utrzymującej się przez dłuższy czas nad określonym obszarem kształtuje się właśnie, w wymiku oddziaływania podłoża (wymiany ciepła i pary wodnej z tym podłożem), charakterystyczny dla niej pionowy rozkład wymienionych parametrów fizycznych i określony typ pogody. Obszar, w którym formuje się masa powietrza nosi nazwę obszaru źródłowego. Uformowane w głównych obszarach źródłowych cztery podstawowe masy powietrzne - arktyczna (antarktyczna), polarna, zwrotnikowa i równikowa - oddzielone są od siebie wąskimi strefami przejściowymi. Strefy te noszą nazwą frontów atmosferycznych. Główne fronty atmosferyczne to: zwrotnikowy, polarny i arktyczny. Front zwrotnikowy rozdziela powietrze równikowe od zwrotnikowego. Mniej więcej na 45o szerokości geograficznej północnej, między powietrzem zwrotnikowym a polarnym, położony jest front polarny. Powietrze polarne od arktycznego oddziela trzeci główny front - arktyczny, który przebiega około 70o szerokości geogroficznej północnej. Należy dodać, że fronty atmosferyczne zmieniają swoje położenie w zależności od pory roku. W klasyfikacji mas powietrznych uwzględnia się następujące elementy:

* region powstawania (źródłowy) rozważanej masy. W zależności od położenia geograficznego obszaru źródłowego rozróżnia się następujące, wymienione już główne masy powietrza: powietrze arktyczne (PA) - powstaje w rejonie arktyki; polarne (PP) - tworzy się w szerokościach umiarkowanych; zwrotnikowe (PZ) - powstaje w podzwrotnikowych szerokościach geograficznych; równikowe (PR) - kształtuje się w strefie równikowej.
* stopień wilgotności. Jeśli obszar żródłowy jest kontynentem, masa klasyfikowana jest jako kontynentalna (k), a jeśli oceanem - jako morska (m);
* temperaturę masy względem podłoża, nad jakie napływa. Masa o temperaturze wyższej niż temperatura podłoża, nad które napływa, określana jest jako ciepła (c) a o temperaturze niższej - jako chłodna (ch).

Masy powietrza przemieszczając się znad obszaru źródłowego nad obszarem o innych właściwościach fizjograficznych kształtują w jego obrębie właście sobie warunki meteorologiczne. Płynąc lub utrzymując się dłużej nad nowym podłożem, masa powietzra zmienia pod jego wpływem pierwotne właściwości. Inaczej oddziałue ląd, inaczej powieszcznia wodna, która wzbogaca masę powietrza w parę wodną. tylko nie jestem pewny czy to to:/
11 2 11