Odpowiedzi

2009-12-14T16:18:58+01:00
Zadania prezydenta:
- rozwiązywanie konfliktów w rządzie
- przewodniczenie posiedzeniom rady ministrów
- mianuje i odwołuje premiera
Rządu:
a) uchwalanie ustaw
b) powoływanie organów państwa
c) kontrola rządu
9 2 9
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-14T16:21:55+01:00
Zadania prezydenta: nadawanie obywatelstwa Polskiego, stosowanie prawa łaski, nadawanie orderów i odznaczeń, powołanie i odwołanie prezesa NBP, zarządzanie wyborów, zwoływanie 1 sejmu i senatu, prawo inicjatywy ustawodawczej, prawo weta, prawo skrócenia kadencji sejmu.

zadania rządu: wykonywanie ustaw uchwalonych przez parlament, kierowanie, koordynowanie i kontrolowanie działalnością całej administracji w państwie, uchwalanie projektów budżetu, chronienie interesów skarbu państwa.

Bardzo proszę :) wszystko jest na pewno dobrze bo właśnie to biorę w szkole :P
16 4 16