BARDZO PROSZE O NIESCIAGANIE Z INTERNETU.. PISZĘ Z TEGO PRACE WIEC BADZCIE UCZCIWI ;)

________________________________________________________________

1. w jakim organellu zachodzi oddychanie jednokomórkowe, przedstaw etapy oddychania tlenowego i beztlenowego

2. porównaj tkanki mięśniowe tworzące:
- przewód pokarmowy
- mięśnie szkieletu
- budujące serce

3. wymień tkanki nabłonkowe, podaj rodzaje i funkcje.

4. narysuj komórkę nerwową, i opisz ją, zakwalifikuj ją do odpowieniej tkanki

5. wymień narządy w skład których wchodzi tkanka łączna


1

Odpowiedzi

2009-12-14T17:01:30+01:00
Ad 1.
Oddychanie tlenowe:
1.Glikoliza(odbywa się w cytoplazmie podstawowej).
2.Tworzenie acetylo-CoA.
3.Cykl Krebsa.
4.Łańcuch oddechowy.
Etapy 2.,3.,4. odbywają się w mitochondriach w komórkach jądrowych, lub w mezosomach u prokariotów.

Fermentacja:
1.Glikoliza.
2.Redukcja pirogronianu lub produktu jego dalszych przekształceń.
Oba etapy fermentacji mają miejsce w cytoplazmie podstawowej.

Ad 2.
Mięśnie szkieletowe:
1.Kształt i wielkość komórek:wydłużone, cylindryczne,od kilku mm do 50cm, tępo zakończone, nierozgałęzione.
2.Prążkowanie:występuje (sarkomery).
3.Liczba jąder komórkowych we włóknie: wiele.
4.Położenie jąder komórkowych: peryferyczne(pod błoną komórkową).
5.Typ kontroli:włókna ruchowe układu somatycznego;skurcz pod kontrolą świadomości.
6.Szybkość skurczu:znaczna.
7.Zdolność trwania skurczu:niewielka.

Mięśnie gładkie(przewód pokarmowy):
1.Kształt i wielkość komórek:wydłużone, wrzecionowate, ostro zakończone, nierozgałęzione.
2.Prążkowanie:brak.
3.Liczba jąder komórkowych we włóknie:jedno.
4.Położenie jąder komórkowych:centralne.
5.Typ kontroli:włókna ukłdau autonomicznego; skurcz poza kontrolą świadomości.
6.Szybkość skurczu:niewielka.
7.Zdolność trwania skurczu:znaczna.

Mięsień sercowy:
1.Kształt i wielkość komórek:wydłużone, cylindryczne, rozgałęzione i zlewające się.
2.Prążkowanie:występuje.
3.Liczba jąder komórkowych we włóknie:jedno lub kilka.
4.Położenie jąder komórkowych:centralne.
5.Typ kontroli:włókna układu autonomicznego; skurcz poza kontrolą świadomości.
6.Szybkość skurczu:średna.
7.Zdolność trwania skurczu:średna.

Ad 5.
Tkanka łączna:
a)tłuszczowa:warstwa podskórna,
b)chrzęstna:szkielet zarodka, krążki międzykręgowe, spojenie łonowe, łąkotki, powierzchnie stawowe kości, małżowina uszna, trąbka Eustachiusza, koniec nosa;
c)kostna:kości,
d)krew:serce, naczynia krwionośne,
e)limfa:naczynia i zatoki limfatyczne, węzły chłonne, przestrzenie międzykomórkowe w różnych narządach,
f)sprężysta:płuca, ściany tętnic,
g)zbita:więzadła, ścięgna.

Informacje zaczerpnięte z-"Nowe tablice" Leszek Trząski.