Proszę o długie odpowiedzi :)
1.Podaj definicję informatyki.
2.Jak nazywamy podstawową i najmniejszą jednostkę informacji.
3.Podaj definicję bajtu.
4.Ile bajtów ma 1KB ?
5.Podaj definicję systemu komputerowego.
6.Wymień główne cechy komputera.
7.Jakimi watościami posługują się elektroniczne maszyny cyfrowe?
8.Podaj definicję algorytmu.
9.Co to jest program komputerowy?
10.Co rozumiesz przez pojęcie oprogramowanie.
Przypominam : Muszą być długie odpowiedzi :)

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-14T16:49:08+01:00
1. Informatyka jest dziedziną wiedzy zajmującą się algorytmami oraz gromadzeniem, wyszukiwaniem i przetwarzaniem informacji za pomocą komputerów i odpowiedniego oprogramowania.
2.Bit to najmniejsza, elementarna jednostka informacji, która przyjmuje jedną z dwóch wartości 0 lub 1.
3.Bajt (B) to jednostka informacji składająca się z 8 bitów.
4.1KB = 2¹⁰ B
5.Hardware zbiór wszystkich urządzeń komputerowych, czyli sprzęt komputerowy.
Software- zbiór programów zainstalowanych na twardym dysku.
System komputerowy = Hardware + Software
6.Główne cechy komputera:
zdolność do zapamiętywania dużej ilości danych (pamięć taśmowa, dyskowa, CD-ROM),
możliwość automatycznego wykonywania rozkazów (program komputerowy),
programowalność, czyli zdolność do zmiany sposobu działania programu (programowanie)
bardzo duża szybkość obliczeń (procesor może wykonać wiele milionów operacji matematycznych w czasie 1 sekundy),
możliwość prezentacji wyników w różnej formie (pliku, tabeli, wykresu, tekstu, wydruku, dźwięku, ciągu bitów)
8.Algorytm to przepis rozwiązania pewnego zadania w postaci skończonej liczby kroków.
9.Program komputerowy to algorytm zapisany w języku zrozumiałym dla komputera.
10.Oprogramowanie to zbiór programów, które pozwalają na wykonanie przez komputer pewnych zadań (komputer bez oprogramowania jest niezdolny do pracy).
4 3 4
2009-12-14T16:50:22+01:00
1. Jest to nauka z działu matematyki i techniki zajmująca się komputerami ,zarządzaniem i przetwarzaniem, algorytmami, gromadzeniem, wyszukiwaniem i przetwarzaniem informacji za pomocą komputerów
2.Bit
3.Bajt jest to jednostka informacji złożona z 8 bitów
4.1024 bajtom
5.jest to układ współdziałania dwóch składowych: oprogramowania i sprzętu komputerowego. System komputerowy składa się ze sprzętu komputerowego i zbiorów programów znajdujących się na twardym dysku
6. * duża szybkość obliczeń
* umiejętnosc zapamiętywania dużej ilości informacji
* zdolność do zmiany sposobu działania oprogramowania
*
7. system 0,1
8. oznacza w matematyce oraz informatyce ukończony , uporządkowany ciąg łatwo zdefiniowanych czynności
9. to z kończone, uporządkowane ciąg jasno zdefiniowanych czynności,zapisane w języku zrozumiałym dla komputera.
10.całość informacji w postaci zestawu instrukcji,zbiór programów, które pozwalają na wykonanie przez komputer zadań
1 1 1