Napisz artykuł o treści religijnej. Coś koło kartki a5 czcionką 12pt. Chodzi o to aby na przykład wybrać już jakiś artykuł publikowany, np. w necie i go trochę skrócić. Tylko proszę Was, wybierajcie takie "nudne" tematy (tylko takie Ksiądz przyjmuje) typu "Była se Basia i Kasia, i jedna miała nałóg, druga się pomodliła a potem nałóg ustał." Z góry dzięki!
PS: Kto napisze więcej na temat dostanie naj.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-14T16:43:15+01:00
Rodzice często nie zwracają uwagi na zagrożenia ze strony sekt, z którymi mogą zetknąć się ich dzieci, zwłaszcza w okresie wakacji. Lato to czas wzmożonej aktywności sekt, które werbują nowych członków wśród młodzieży pielgrzymującej do sanktuariów lub wypoczywającej z dala od domu.

Definicja

Kilka definicji "sekty" można znaleźć na stronie internetowej www.sekty.info. Dominikańska definicja mówi, że "sekta" to "instytucja totalnie podporządkowana przywódcy i głoszonej ideologii. Obiecuje realizację uproszczonych celów w uproszczony sposób, odcina się od reszty społeczeństwa, wytwarzając ostre i nie dające się przezwyciężyć podziały na to, co "święte" wewnątrz grupy, i "diabelskie", "złe" - poza grupą. Manipuluje i wikła uczestników w silną zależność, co może prowadzić do utraty przez nich samodzielności w dysponowaniu własną osobą, osobistym majątkiem i stanowi realne zagrożenie dla ich zdrowia. Przywódcy sekty mogą uważać się za istoty "boskie" i podejmować za uczestników ważne decyzje życiowe".

Dzięki pracy dziesiątek biur informacji w całym kraju rodzice coraz więcej wiedzą o sektach i związanych z nimi zagrożeniach, jednak nadal zbyt wielu rodziców bagatelizuje problem i zwraca się o pomoc zbyt późno. Dorośli mówią: "Przecież jesteśmy normalną rodziną, nie spodziewaliśmy się czegoś takiego". Nie zdają sobie sprawy z tego, że każde dziecko może zostać uwikłane w działalność sekty".

Pierwsza pomoc

Tylko w dominikańskim ośrodku w Warszawie w 2004 r. poddało się terapii po wyjściu z sekty ponad 100 szczególnie pokrzywdzonych osób. Ponad 240 osób skorzystało z porad psychologów, a tysiącu - udzielono informacji o sektach. W spotkaniach i prelekcjach informacyjno-profilaktycznych wzięło udział 7,3 tys. osób.
Podobną działalność informacyjno-profilaktyczną oraz terapeutyczną prowadzi kilkadziesiąt ośrodków informacji w całym kraju. Ich adresy można znaleźć na stronie internetowej: www.sekty.net. Jak można rozpoznać sektę, jak reagować na nagabywanie ze strony jej członków, gdzie udać się po pomoc i po informację. Niepokojąco szybko rośnie zapotrzebowanie na informacje o sektach.
Podstawowe zasady

Jest kilka ogólnych zasad, o których rodzice powinni pamiętać Przede wszystkim należy:
- utrzymywać kontakt z dzieckiem,
- rozmawiać z dzieckiem,
- przed wyjazdem ostrzec o możliwości werbunku i wyposażyć w zestaw pytań, które warto zadać osobom "wciągającym" w rozmowę. Np.: Czy próbujesz mnie namówić, bym wstąpił do jakiejś organizacji lub grupy? Jakie ta grupa ma cele, założenia i system wierzeń? Czy kłamstwo jest w pewnych sytuacjach dopuszczalne? Co będę musiał robić, jeśli się do was przyłączę?".

Biura Informacji o Sektach wyliczają miejsca, gdzie młodzież jest najbardziej narażona na kontakty z sektami. Są nimi m.in. pielgrzymki i zloty religijne, a także festiwale i koncerty grup religijnych, zwłaszcza tych, które starają się rozmyć granice między chrześcijaństwem a religiami Wschodu, twierdząc np., że "Chrystus był synem Kriszny". Nie znaczy to, że należy zabraniać dziecku wyjazdu na pielgrzymki lub festiwale, ale trzeba przygotować je na ewentualne spotkanie z sektami.


trochę zmienione z "niedzieli" możesz powiedzieć szanownemu wielebnemu że stamtąd wzięłaś szczegółowe dane, pozdro!
1 5 1