Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-14T16:35:21+01:00
Godność ma wiele znaczeń:
Godność-poczucie własnej wartości.
Godność człowieka-należy do podstawowych zagadnień antropologii filozoficznej, a sposób rozumienia tego pojęcia wywiera znaczny wpływ na rozstrzygnięcia szczegółowych problemów etycznych.W dziejach filozofii powstało wiele definicji godności.Wstępnie można ją ująć jako wewnętrzną właściwość osoby ludzkiej, która zawiera się w sposób konieczny w jej strukturze bytowej i przez którą osoba ludzka istnieje jako cel, nie jako środek działania.
Godność-jako nazwisko.Nazwa rodziny do której dana osoba należy.
Godność-jako zaszczytne stanowisko,urząd,tytuł,funkcja publiczna.
13 4 13