Pojęcia oznaczone cyframi rzymskimi połącz z ich wyjaśnieniami oznaczonymi literami
I.fotosynteza
II.reakcja wymiany
III.woda wapienna
IV.mętnienie wody wapiennej
V.reakcja charakterystyczna
A.reakcja charakterystyczna dla tlenu węgla (IV)
B.reakcja chemiczna w której z kilku substratów powstaje jeden produkt
C.odczynnik dzięki któremu można wykryć tlenek węgla (IV)
D.reakcje biochemiczne zachodzące w roślinach zielonych z udziałem tlenku węgla (IV) z powietrza
E.reakcja chemiczna umożliwiająca wykrycie danej substancji chemicznej
F.reakcja chemiczna w której z kilku substratów powstaje kilka produktów

3

Odpowiedzi

2009-12-14T16:33:00+01:00
2009-12-14T16:33:03+01:00
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-14T16:36:41+01:00