Odpowiedzi

2009-12-14T20:37:15+01:00
1.
Bardzo ważnym wtedy czynnikiem dla rozwoju rolnictwa i przemysłu było uporanie z pojawiającymi się problemami demograficznymi. Należało wziąć pod uwagę całą strukturę demograficzną Polski. Czołową rolę odegrały wówczas migracje wynikające z różnych przyczyn: jedni ludzie powracali do swoich opuszczonych domostw, inni zasiedlali nowe opuszczone domy, a jeszcze inni wędrowali w poszukiwaniu nowych miejsc pracy. Kluczowe znaczenie miała w tamtych czasach również struktura ludności, gdyż wśród ludzi zawodowo zdolnych do pracy zdecydowaną większością były kobiety i o tym także należało pamiętać przy tworzeniu nowych stanowisk pracy. Występował jeszcze jeden ważny element demograficzny. Społeczeństwo polskie było bardzo słabo wykształcone zawodowo, co także miało znaczący wpływ na rozwój gospodarczy.
W miarę upływu lat wspomniane czynniki mają coraz mniejsze znaczenie i wpływ na rozwój gospodarczy. Kraj nie był w stanie zapewnić odpowiedniej ilości miejsc pracy, ponieważ sytuacja gospodarcza utrudniała rozwój nowych, dużych przedsiębiorstw. Zaczynało narastać bezrobocie - przedsiębiorstwa państwowe ulegały prywatyzacji przeprowadzając restrukturyzację, a niektóre małe przedsiębiorstwa likwidowano.