Zapisz w postaci sumy algebaricznej :
a). 3x(x-7)
b).a²(a+2b-1)
c).-3xy(x+y-3)
d).5x²(x³+3x-1)
e).-2 √2(x³+√2x-2)
f).2i 2/3x(6x²-9x+1/8)
dalej : .
Wykonaj mnożenie zredukuj wyrazy podobne .
a).(x+7)(2x-1)
b).(2a-1)(a+4)
c).(4a-1)(2-3a)
d).(x+√5)(x-√5)
e).(2y-√3)(a-√3)
f).(a+√2)(a-√3)
g).(2√2+k)(√2-k)
.
Prosze o rozwiązanie za dobrze zrobione daje oznake (najlepszy) . !

3

Odpowiedzi

2009-12-14T16:49:26+01:00
A)=3x²-21x
b)=a³+2a²b-a²
c)=-3x²y-3xy²-9xy
d)=-2√2x³-8x-4√2
f)=16x³-24x²+1/3x


a)=2x²-x+14x-7=2x²+13x-7
b)=2a²+8a-a-4=2a²+7a-4
c)=8a-12a²-2+3a=11a-2-12a²
d)=x²-5
e)=2ay-2√3y-√3a+3
f)=a²-√3a+√2a-√6
g)=4-2√2k+√2k-k²
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-14T16:49:43+01:00
A). 3x(x-7)=3x²-21x
b).a²(a+2b-1)=a³+2ab-a²
c).-3xy(x+y-3)=-3x²y-3xy²+9xy
d).5x²(x³+3x-1)=5x⁵+15x³-5x²
e).-2 √2(x³+√2x-2)=-2√2x³-4x+4√2
f).2i 2/3x(6x²-9x+1/8)=16x³-24x²+1/3x

a).(x+7)(2x-1)=2x²-x+14x-7
b).(2a-1)(a+4)=2a²+8a-a-4
c).(4a-1)(2-3a)=8a-12a²-2+3a
d).(x+√5)(x-√5)=x²-√5x+√5x-5=x²-5
e).(2y-√3)(a-√3)=2ya-2√3y-√3a+3
f).(a+√2)(a-√3)=a²-√3a+√2a-√6
g).(2√2+k)(√2-k)=4-2k√2+√2k-k²

dasz mi najlepszą??
2009-12-14T16:52:33+01:00
A)
a). 3x(x-7) = 3x²-21x
b).a²(a+2b-1)=a³+2a²b-a²
c).-3xy(x+y-3)=-3x²y -3xy²+9xy
d).5x²(x³+3x-1)=5x<do potęgi piątej> +15x³-5x²
e).-2 √2(x³+√2x-2)=-2√2x³ -4x +4√2
f).2i 2/3x(6x²-9x+1/8)= 4x³-6x²+jedna dwunasta x

b)
a).(x+7)(2x-1)=2x²-x+14x-7 = 2x²+13x-7
b).(2a-1)(a+4)=2a²+8a-a-4 = 2a²+7a-4
c).(4a-1)(2-3a)=8a-12a²-2+3a = 11a-2-12a²
d).(x+√5)(x-√5)=x²-x√5 + x√5-5 = x²-5
e).(2y-√3)(a-√3)=2ya-2y√3-a√3+3
f).(a+√2)(a-√3)=a²-a√3+a√2-√6
g).(2√2+k)(√2-k)=4-2k√2+k√2-k² = 4-k√2-k²