Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-14T16:51:51+01:00
My, jako ludzie współcześni jesteśmy spadkobiercami myślicieli oświecenia i rewolucji francuskiej. Sławni myśliciele, jak np. Wolter, J.J. Rousseau zostawili nam hasła "Powrotu do natury" i teorię, że dziecko jak najdłużej powinno pozostać w stanie niewinności. Bardzo zasłużył się też Monteskiusz, który wymyślił trójpodział władz, stosowany przecież do dzisiaj. Ciągle korzystamy z tego, co przyniosła nam Rewolucja Francuska, a więc: prawa do wolności i równości oraz własności.
143 4 143