Odpowiedzi

2009-12-14T16:51:12+01:00
Narodowość- pochodzenie określane w naszym kręgu kulturowym zwykle zgodnie z pochodzeniem rodzica bądź też jego przodka, przynależność do określonego narodu

Szowinizm-bezkrytyczne i niezreflektowane uczucie przywiązania do własnego gatunku, grupy społecznej, płci, narodu albo przywódcy oraz wyolbrzymianie ich zalet, a pomniejszanie lub negowanie ich wad,

Rasizm-ideologia przyjmująca założenie wyższości niektórych ras ludzi nad innymi

Kosmopolita- obywatel świata

Mazurka Dąbrowskiego, napisał Józef Wybicki

Dzień flagi- 2maja2009-12-14T16:51:43+01:00
Narodowosc- pochodzenie określane w naszym kręgu kulturowym zwykle zgodnie z pochodzeniem rodzica bądź też jego przodka.

szowinizm-skrajna postać nacjonalizmu.

rasizm- wypływające z niej zachowania przyjmujące założenie wyższości niektórych ras ludzi nad innymi

kosmopolityzm- pogląd negujący wszelkie podziały kulturowo-polityczne i terytorialne

Józef Wybicki.

dzien flagi- święto obchodzone w Polsce od 2004, wprowadzone na podstawie z ustawy z 20 lutego 2004 o zmianie ustawy o godle