Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-15T16:05:36+01:00
Rok 1812 miał dla Polaków ogromna znaczenie. Wtedy odżyły w Polakach nadzieje na osiągnięcie celu, jakim było odebranie zaborcom ojczystych ziem.
Tak ten rok kojarzy się ludziom, bardzo często jest on wspominany:
„Ciebie lud zowie dotąd rokiem urodzaju,
A żołnierz rokiem wojny; dotąd lubią starzy
O tobie bajać, dotąd pieśń o tobie marzy.”
W tym roku Napoleon przemaszerował przez Sopilcowo, zatrzymali się tam polscy żołnierze wraz ze swymi dowódcami:
„A w Soplicowie obóz czterdziestu tysięcy
I ze sztabami swymi jenerał Dąbrowski,
Kniaziewicz, Małachowski, Giedrojć i Grabowski”
Na miejscu wszyscy szukają miejsca gdzie mogą przenocować:
„Późno było gdy weszli, więc każdy gdzie może.
Zabierają kwatery w zamczysku we dworze.”
Wydarzenia roku tego roku sprawiły, że Polacy uwierzyli, że niepodległość da się odzyskać. Wojska Napoleona docierały do polskich miast były owacyjnie witane.
Rok 1812 stał się w pewien sposób czasem symbolicznym – dobre zbiory i pomoc Napoleona sprawiły, że był on długo pamiętany i tak dobrze wspominany. Dał Polakom moc, aby się nie poddawać i dalej walczyć o swój ojczysty kraj.
3 5 3
2009-12-15T16:19:44+01:00
Napoleon w celu podbicia, wkroczył na tereny Rosji. Walczył on pomagając również Polakom, dlatego ci bardzo chętnie dołączali do jego armii. Przemaszerował przez Soplicowo, zatrzymali się także tu polscy żołnierze wraz ze swymi dowódcami. Społeczeństwo Soplicowa i okolic bardzo oczekiwało wojska i generałów. Rok 1812 w naszej historii narodowej był czasem szczególnym, miał dla Polaków ogromne znaczenie. Pokładali ogromne nadziele na Napoleonie. Był to czas kiedy odżyły w Polakach nadzieje na osiągnięcie celu, jakim było odebranie zaborcom ojczystych ziem.

2 5 2