Odpowiedzi

2009-09-08T21:49:03+02:00
32g tlenu zajmują w warunkach normalnych 22,4 dm3

10g tlenu w warunkach normalnych zajmuje Xdm3 <- gdzie X to niewiadoma

Obliczenie :
32g tlenu - 22,4 dm3
10g tlenu - Xdm3

X= 7dm 3

g=m/V
g=10/7
g=1,43 g/dm3

g-gęstość
2009-09-08T23:01:27+02:00
Objętość 1 mola tlenu w warunkach normalnych - 22,4 dm³

1 mol tlenu = 32g
32g = 22,4
10g = x
x = (22,4 × 10) ÷ 32
x = 7 dm³ - wyszła nam objętość tlenu w 10g, aby obliczyć
jaką będzie miał gęstość, podstawiamy do
wzoru:

d(gęstość) = m(masa) ÷ V(objętość)
d = 10 ÷ 7
d = 1,42 g/dm³