Any student cought stealing at school should be immediality and pernamently exchuded - You should state whether you agree or disagne disagree with the statement. ( Jakikolwiek uczeń który dopuścił się kradzieży w szkole powinien być natychmiastowo i na stałe wyrzucony ze szkoły. Określ czy zgadzasz się z tym stwierdzeniem, czy nie.)

2

Odpowiedzi

2009-12-14T17:15:14+01:00
Zależy czy to by zwrócił czy nie.
Ale moim zdaniem po pierwszym razie powinna być tylko nagana xD
2009-12-14T17:19:56+01:00
Nie zgadzam się z tym twierdzeniem, ponieważ każdy ma prawo do drugiej szansy.Możemy być lepsi,kiedy zrozumiemy swoje błędy..<I disagree with this affirmation because we have got capability receive second chance.We can be better when we will apprehend errors>