After run the tool, click "input file"button right side of the column to increase the file that want to conversion. After click the button, will flick the path window automatically. Click "files of type"small button to choose the file type. Clicks "open" button after selected files, the interface runs as follow the picture: (that picture provides reference only)

plis przetłumaczcie mi to na j polski na 15 .12

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-14T17:09:53+01:00
Po uruchomieniu narzędzia, kliknij przycisk "input file" po prawej stronie przycisku kolumny, aby zwiększyć plik, które chcą do nawrócenia. Po kliknięciu przycisku będzie Flick okno ścieżki automatycznie. Kliknij przycisk "Pliki typu" mały przycisk, aby wybrać typ pliku. Kliknie przycisk "Otwórz" po wybranych plików, interfejs działa jako następujące zdjęcie: (to zdjęcie stanowi odniesienie tylko)

proszę ;-)
2009-12-14T17:20:42+01:00
Po uruchomieniu narzędzia,wejdź w plik,kliknij przycisk po prawej stronie kolumny,aby zwiększyć plik ,który chcesz do konwersacji.Po kliknięciu przycisku będzie pstryknij okno ścieżki automatycznie .Polecenie pliki typu mały przycisk, aby wybrać typ pliku.Kliknij przycisk otwórz po wybraniu plików,inerfejs działa jako następujące zdjęcie: (to zdjęcie stanowi tylko odniesienie).