Przeprowadzono doświadczenie polegające na naświetlaniu fitoplanktonu morskiego promieniowaniem UV. okazało się, że wysokie dawki tego promieniowania powodują zmniejszenie tempa fotosyntezy glonów. Jeden z naukowców prowadzących doświadczenie sformułował na podstawie tych wyników wniosek, że promieniowanie UV przedostające się przez dziury może podobnie wpływać na fitoplankton okolic podbiegunowych. Fitoplankton występujący w okolicach podbiegunowych jest pożywieniem kryla, a krylem żywi się z kolei płetwal błękitny
- sformułuj problem badawczy obserwacji, która odnosiłaby sie do populacji płetwala błękitnego, a byłaby oparta na wynikach przedstawionego wyżej doświadczenia

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-15T15:37:49+01:00
Dynamika populacji płetwala błękitnego na podstawie obserwacji wpływu promieni UV na producentów w łańcuchu pokarmowym płetwala.

(tłumaczę obserwacja zmiany liczebności płetwala wynikająca ze zmniejszenia ilości fitoplanktonu. Mniej fitoplanktonu to mniej kryla, a mniej kryla to mniej płetwala)
1 1 1