Kasia zerwała 20 żółtych tulipanów i 12 czerwonych.Połowę kwiatów każdego koloru dała babci.
a)Jaką częścią wszystkich kwiatów są żółte Tulipany?
b)Jaką część wszystkich kwiatów Kasia oddała babci?
c)Kasia wstawiła do wazonu w pokoju siostry 2/5pozostałyh tulipanów żółtych oraz 1/3pozostałych tulipanów czerwonych.Ile tulipanów zaniosła Kasia do pokoju siostry?
d)Ole tulipanów zostawiła Kasia dla siebie?Jaka to część wszystkich tulipanów?

3

Odpowiedzi

  • werk
  • Początkujący
2009-09-08T21:54:56+02:00
A) 20/32=5/8
b) 1/2
c) 4 żółte , 2 czerwone
d)4 żółte i 4 czerwone ; stanowi to 1/4 wszystkich tulipanow
Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-08T21:55:50+02:00
Kasia zerwała 20 żółtych tulipanów i 12 czerwonych.Połowę kwiatów każdego koloru dała babci.
a)Jaką częścią wszystkich kwiatów są żółte Tulipany?
x = 20/(20+12) = 20/32 = 5/8
b)Jaką część wszystkich kwiatów Kasia oddała babci?
1/2
c)Kasia wstawiła do wazonu w pokoju siostry 2/5pozostałyh tulipanów żółtych oraz 1/3pozostałych tulipanów czerwonych.Ile tulipanów zaniosła Kasia do pokoju siostry?
żółtych zostalo:
1/2*20= 10
z czego 2/5 do wazonu:
2/5 *10 = 4
czerwonych:
1/2*12 = 6
z czego 1/3 do wazonu:
1/3 *6 = 2
W sumie do pokoju siostry:
4+2 = 6 tulipanów
d)Ole tulipanów zostawiła Kasia dla siebie?Jaka to część wszystkich tulipanów?
32-1/2*32 - 6 = 10 tulipanów zostawiła dla siebie
czyli 10/32 = 5/16 wszytskich tulipanów
2009-09-08T21:59:56+02:00
A) żółte tulipany stanowią 20/32, czyli 62,5%
b)babci oddała 10 żółtychi 6 czerwonych czyli razem 16, a to jest 16/32 czyli 50%
c)do wazonu wstawiła 4 żółte, (bo 2/5 to 40% z 10 sztuk to 4 kwiaty)i 2 czerwone(bo 1/3 z 6 to 2), czyli 6 (4+2=6)kwiatów razem
d)Kasia zostawila dla siebie 10 tulipanów a jest to 10/32 czyli 31,25%