1)Napisz nazwy i w.sum alkoholi
a)o 9 atomach węgla
b)o 14 at.wodoru
c)o 10 at. wodoru
d)o tylu at.wegla ile znajduje się w 2 cząsteczce propynu
2)Oblicz zawartość procentową węgla w butanolu
3)Podaj nazwę oraz w. sum. alkoholu:
a)o masie cząsteczkowej 74u
b)o masie cząst. 102u
4) Oblicz w jakim stosunku masowym połączone są atomy węgla, wodoru i tlenu a alkoholu o masie cząst. równej masie cząst. heptanu pomniejszonej o 12u.

proszę o odpowiedź.. ;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-15T00:13:57+01:00
Co do 4 to do końca nie jestem pewien czy to o to chodziło ;]