Pionowo do góry wyrzucono kamień o masie 0,2 kg nadająv mu prędkośc 15m/s. Oblicz:
1. wysokość na jaką wznieisie się kamień
2. energię kinetyczną, potencjalną i całkowitą mechaniczną w połowie max wysokości
3. prędkość z jaką powróci do poziomu wyrzucenia
4. czas wznoszenia
5. czas spadania

1

Odpowiedzi

2009-09-08T23:42:02+02:00
V0=15m/s
m=0,2kg
1. mV^2/2 = mgh
m się redukuje, g przenosimy na lewo

V^2/2g=h
h = 12,75m

4. t = sqrt(2s/a) = sqrt(2,25) = 1,5s
5. t=1,5s
3. V=at = 15m/s
2. Ec = mgh = 22,5 J
dla połowy wysokości
Ep= mg*h/2 = 12,75J
Ek= Ec-Ep = 12,75J
6 2 6