Niech k oznacza dowolną liczbę dodatnią. Zapisz w postaci jednomianu:
a) liczbę k razy większą niż 7
b) liczbę 5 razy większą nioż k
c) liczbę o 200% większą od k
d) liczbę o 10% mniejszą od 2k
e) liczbę k razy większą od 75% liczby k


Z góry THX:*

2

Odpowiedzi

2009-12-14T17:22:57+01:00
Niech k oznacza dowolną liczbę dodatnią. Zapisz w postaci jednomianu:
a) liczbę k razy większą niż 7 - 7k
b) liczbę 5 razy większą nioż k - 5k
c) liczbę o 200% większą od k - 200k/100
d) liczbę o 10% mniejszą od 2k = 2k -10/100
e) liczbę k razy większą od 75% liczby k = 75/100k *k
2 1 2
2009-12-14T17:23:40+01:00
A) liczbę k razy większą niż 7 7k
b) liczbę 5 razy większą nioż k 5k
c) liczbę o 200% większą od k k+200% lub k+2k
d) liczbę o 10% mniejszą od 2k 2k-10%
e) liczbę k razy większą od 75% liczby k k*3/4k
1 1 1