Odpowiedzi

2009-12-14T17:28:36+01:00


Empiryzm jest to kierunek filozofii według którego jedynym lub głównym źródłem bądź środkiem poznania jest doświadczenie zmysłowe (zewnętrzne lub wewnętrzne).A racjonalizm jest to filozofia MÓwąiaca O wyższości poznania umysłowego nad poznaniem zmysłowym.
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-14T17:59:24+01:00
Empiryzm - to kierunek filozofii polegający na doświadczeniu zmysłowym.
Typy empiryzmu:
- genetyczny - mówi o tym, że umysł ludzki jest nieukształtowany, napełnia go wiedzą dopiero doświadczenie,
- metodologiczny - uzasadnienie poznania ludzkiego musi być oparte na doświadczeniu,
- w okresie renesansu - początek osiągnięć badawczych, początek filozofii przyrody,
- naturalizm społeczny - starał się wykazać i uzasadnić przynależność człowieka do świata i społeczeństwa,
- racjonalistyczny - poznanie z doświadczenia i doświadczeniem go ogranicza,
- sceptyczny - zasady tolerancji w sprawie moralności i religii,
- logiczny - doświadczenie było uważane za jedyne źródło wiedzy teoretycznej i praktycznej,
- metodologiczny - odrzucał wszelkie wstępne założenia
Racjonalizm - eksponuje rolę rozumu w dochodzeniu do prawdy i wiedzy.
- filozoficzny - możliwość poznania prawdy z użyciem samego rozumu,
- w sensie metody naukowej - podejście do zdobywania wiedzy polegające na porządkowaniu zasobów wiadomości według z góry ustalonego porządku.
1 5 1