Człowiek człowiekowi wilkiem

Człowiek człowiekowi strykiem

Lecz ty się nie daj zgnębić

Lecz ty się nie daj spętlićCzłowiek człowiekowi szpadą

Człowiek człowiekowi zdradą

Lecz ty się nie daj zgładzić

Lecz ty się nie daj zdradzićCzłowiek człowiekowi pumą

Człowiek człowiekowi dżumą

Lecz ty się nie daj pumie

Lecz ty się nie daj dżumieCzłowiek człowiekowi łomem

Człowiek człowiekowi gromem

Lecz ty się nie daj zgłuszyć

Lecz ty się nie daj skruszyćCzłowiek człowiekowi wilkiem

Lecz ty się nie daj zwilczyć

Człowiek człowiekowi bliźnim

Z bliźnim się możesz zabliźnić


1. Zinterpretuj metaforę zawartą w ostatniej zwrotce wiersza.
2.Sformułuj pouczenie płynące z wiersza.
3.Zapisz krótki wniosek dotyczący obrazu świata i postawy człowieka wobec niego, przedstawionych w utworze.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-14T17:27:12+01:00
1.Mimo że inni ludzie są nieżyczliwi nie należy iść ich śladami , powtarzać tego zachowania .

2.Bądz twardy , nieugięty w swoich decyzjach i przekonaniach , zawsze zachowuj cnotę i odpowiednią postawę .

3.ludzie żyjący na świecie są dla siebie nie życzliwi , wredni , i zli . Każdy jest dla każdego obcy i obojętny ,nikt nie chce pomagać i każdy jest ofensywny w stosunku do inncyh .