Zakładamy ze kula rospendza sie u lufie ruchem jednostajnym przysoieszonym.oblicz to przyspieszenie wiedzac ze lupa ma dlugosc 0,5metra
a na jego koncu kula ma juz pradkosc 700m na sek.
jak długo trwa ropendzenie kuli??
jaka siła działa na kule
gazy prochowe jeżeli jej masa wynosi 5g??

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-09T07:49:00+02:00
Pocisk zgodnie z treścią zadania na końcu lufy o długości l =0,5m wylatuje z prędkością V=700 m/s
korzystając ze wzoru S = Vo*t+0,5*a*t^2 gdzie Vo=0
S=0,5*a*t^2 czyli inaczej l = 0,5*a*t^2
natomiast przyspieszeniejakie dozna na tym odcinku pocisk to a=V/t
2*l = v*t
t=(2*s)/V
t=1/700 sek = 0,0014285 sek
a = v/t = 490000 m/s^2
korzystając i Zasady dynamiki Newtona
F=m*a ; gdzie m = 5 g /1000 g = 0,005 kg
F= 0,005 * 490000 = 2450 N
2009-09-09T09:50:33+02:00

DANE
m=5g=0,005kg
s=0,5m
V=700m/s
OBL
a
F
t
Wzory w r. jedn. przysp bez predkosci poczatkowej
s=at²/2
v=at→a=v/t
podstawiam
s=1/2Vt →t=2s/V=2*0,5/700=1/700s
a=V/t=700*700m/s²=490000m/s²

F=ma
F= 0,005 * 490000 = 2450 N


pozdrawiam

Hans