Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-14T21:45:21+01:00
Biotechnologia oparta na inżynierii genetycznej jest tematem nowym, ale już kontrowersyjnym. Dzięki krzyżowaniu różnych organizmów, lub modyfikowaniu już istniejących można otrzymać nowe gatunki zarówno roślin jak i zwierząt, oraz modyfikować ich obecne cechy pożądane przez człowieka.
U roślin modyfikuje się wielkość owoców, zwiększa ilość nasion, modyfikuje odporności na choroby, zwiększa lub zmniejsza czas rozwoju. Zmniejszenie czasu rozwoju powoduje że zbiory będą szybciej.
U zwierząt modyfikuje się również odporność na choroby, oraz takie cechy jak jakość i wielkość jaj u kur nośnych, jak i ilość znoszonych przez nie jaj, zwiększa się ilość mleka dawanego przez krowy.
Zagrożeniami tej technologi jest możliwość krzyżowania się roślin zmodyfikowanych z roślinami już istniejącymi, co może powodować ich wyparcie, czyli wyniszczenie istniejących gatunków roślin, pozostaną tylko te zmodyfikowane.
Krzyżowanie gatunków może prowadzić do mutacji, mutacje mogą być potencjalnie rakotwórcze.
Zmiany genetyczne zwierząt mogą zwiększać ich chorobotwórczość.
Zagrożeniem społecznym są patenty. Firmy, które opracowały nasiona konkretnych roślin każą sobie płacić za uprawianie takiego szczepu. Jeżeli jeden rolnik hoduje zwykłą kukurydzę, a inny modyfikowaną, to w sposób naturalny kukurydza modyfikowana może się zmieszać z tą naturalną, w efekcie rolnik hodujący naturalną będzie musiał płacić wysokie kary za to że w jego zbiorach pojawi się "nielegalnie" kukurydza modyfikowana.
2 5 2