Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-14T20:15:50+01:00
Rzeźba hellenistyczna - dzieła te są pełne dynamiki i ekspresji. Okres hellenistyczny rozbudował zagadnienie ruchu. Artystów nie tyle interesował mechanizm ruchu, co jego wyraz, ekspresja. Wpłynęła na sztukę etruską, rzymską, bizantyjską, pośrednio także na sztukę dalekiej Gandhary.
Muzyka - Mówi się, że grecka teoria muzyki dała najpłodniejsze impulsy muzykologii europejskiej. Athenaios, Polluks i inni greccy pisarze mówią o wielorakich instrumentach muzycznych, które dały początek bardziej współczesnym instrumentom.
Teatr - wymyślili go Grecy. Teraz w każdym państwie, w wielu miastach można obejrzeć sztuki teatralne. Co prawda grecki teatr znacznie różnił się od dzisiejszego, jednak to on zapoczątkował go. Większość ze starożytnych teatrów wykorzystywanych jest współcześnie - odbywają się tam różne festiwale, koncerty, wystawiane są sztuki.
17 3 17