Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-14T22:29:05+01:00
Właściwości fizyczne. Sole są zwykle ciałami stałymi, krystalicznymi, najczęściej białymi, chociaż znanych jest wiele soli o różnych barwach, np. niebieskiej (CuSO4*5H2O), żółtej (PbI2), czerwonej (HgI2), czarnej (CuS). Rozpuszczalność soli w wodzie jest bardzo zróżnicowana

Właściwości chemiczne. Sole nie zawierające w cząsteczkach atomów wodoru „kwasowych” lub grup wodorotlenowych, mają charakter obojętny, a więc ich wodne roztwory nie powinny zmieniać barwy lakmusu. W wielu przypadkach tak jest istotnie. Jednak liczne ulegają w wodzie hydrolizie, w wyniku czego odczyn ich roztworów może być kwaśny lub zasadowy. Reakcje chemiczne soli są tzw. reakcjami jonowymi, ponieważ sole w roztworach są zdysocjowane na jony.


Azotany(V) czyli sole kwasu azotowego(V) stosowane są do produkcji materiałów wybuchowych i prochu strzelniczego oraz do wyrobu szkła. Sole stosowane są ponadto jako dodatki do konserwacji mięsa, ponieważ umożliwiają zachowanie jego naturalnej barwy. Stosowane są również w lecznictwie i kosmetyce, a ponadto ma zastosowanie jako odczynnik analityczny, np. do wykrywania jonów.
Niektóre azotany są powszechnie stosowane jako nawozy sztuczne, uzupełniające roślinom niedobór azotu.
Sole kwasu siarkowego(VI) czyli siarczany(VI) stosowane są w farbiarstwie, przy produkcji szkła i papieru, środków piorących, szkła wodnego, do wyrobu gipsu palonego, do produkcji środków grzybobójczych w ogrodnictwie, atramentu, do barwienia wełny konserwowania drewna, niszczenia chwastów.
Węglany czyli sole kwasu węglowego stosowany jest w przemyśle optycznym, przy produkcji np. specjalnych mikroskopów.
Ortofosforany(V), potocznie zwane fosforanami(V) są solami kwasu fosforowego(V). Stosowane jako nawozy sztuczne(superfosforat, precypitat, fosforyt) ponieważ fosfor jest ważnym składnikiem substancji z których są zbudowane organizmy roślinne i zwierzęce.
Sole kwasu solnego zwane chlorkami są substancjami stałymi, krystalicznymi, na ogół dobrze rozpuszczalnymi w wodzie. Chlorek sodu jest jednym z podstawowych surowców przemysłu chemicznego, a także niezbędnym dodatkiem w przemyśle spożywczym i przetwórczym. Ponadto znajduje swoje zastosowanie w przemyśle metalurgicznym, mydlarskim, skórzanym, ceramicznym, spożywczym i do sporządzania solanek chłodzących. Znaczne ilości NaCl zużywane są do bezpośredniego spożycia i konserwowania żywności jako tzw. sól kuchenna.
2 5 2