Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-14T17:37:33+01:00
S=V₀t + 1/2at² [m]
a=Δv/t [m/s²]

S=V₀t + 1/2(Δv/t)t²
S=V₀t + 1/2Δvt
S=t(V₀ + 1/2Δv)
t=S/(V₀ + 1/2Δv)
t=20 [s]

a=Δv/t=1/2 [m/s]

F=m*a=400 [N]

lub

W=ΔEk [J]
W=m/2(V₁²-V₀²)

W=F*s => F=W/s [N]
F=m/2(V₁²-V₀²)/s = 400 [N]