Zad 1 Wykonaj redukcję wyrazów podobnych ,a następnie oblicz wartosć liczbową wyrażenia algebraicznego dla x= -5 , y=3 i z=-1
a) 7x +3y+6x + 2
b) 8 + 4z +6x + 10z
c) 7x + 3y + 8x + 9y
d) -5x - 3y - 3z + 10
e) 6x^2 + 9z + 5x^2 - 8y
f) 5z^3 + 4z^2 + 3z - 25z - 10z^2 - 5z^3

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-14T17:40:55+01:00
A). 7x+3y+6x+2=x+3y+2
-5 + 3*3 + 2 = 6

b). 8+4z+6z+10z=8+20z
8+20(-1)=8-20=-16

c). 7x+3y+8x+9y= 18x+9y
18(-5)+9*3=-90+27=-63

d). -5x-3y-3z+10
-5(-5)-3*3-3(-1)+10=25-9+3+10=29

e). 6x^2+9z+5x^2-8y=11x^2+9z-8y
[11(-5)]^2 + 9(-1) -8*3=3025-9-24=2992

f). 5z^3 + 4z^2 +3z -25z -10z^2-5z^3=-6z^2-22z
[-6(-1)]^2 - 22(-1) = 36+22=58


Wyjaśnienie:
np.22(-1) = pomiędzy liczbą 22 a nawiasem jest znak mnożenia jakby co.
1 5 1